آموزش های اخیر احمدرضا

۱۲- آموزش دریبل جذاب آکا – Air Akka

۱۳- آموزش روپایی نشسته

۱۴- آموزش کراس اور Cross Over

۱۵- آموزش حرکت ایکس

کانال احمدرضا در تلگرام و ایسنتاگرام
@Ahmadrezafs

ویدیو های آموزش فوتبال نمایشی

۱- آموزش روپایی

۲-آموزش حرکت با توپ و دیبلینگ ( به شکل V )