مسابقات رسمی قهرمانی ایران ۲۰۱۶

مسابقات رسمی فوتبال نمایشی ایران ۲۰۱۶ به اتمام رسید. این مسابقات توسط پرشین بال مانند سال گذشته برگزار شد.
نفر اول : احسان موسوی
نفر دوم : احمدرضا
نفر سوم : علیرضا پاکطینت
نفر چهارم : مهدی بانی زاده

رنکینگ حساب شده در مسابقات  رسمی  قهرمانی ایران ۲۰۱۶

رنکینگ

 

top32-table-names

ویدیو مسابقات :

 

 

فینال

 

عکس ها :