کلاس فوتبال نمایشی در یزد زیر نظر علیرضا پاکطینت

علیرضا پاکطینت
.دانشجوی کارشناسی تغذیه ی ورزشی.
مقام سوم مسابقات رسمی ایران سال ۲۰۱۶
شماره تماس :    ۰۹۳۰۸۴۳۱۰۶۰
اینستاگرام :  @AlirezaFS
alireza