لیگ فوتبال نمایشی ۲۰۱۷

۱- استیج اول لیگ آنلاین ۲۰۱۷ 

۲- استیج دوم لیگ آنلاین ۲۰۱۷ 

۳- استیج سوم لیگ آنلاین ۲۰۱۷ 

۴- استیج چهارم لیگ آنلاین ۲۰۱۷ 

۵- استیج پنجم لیگ آنلاین ۲۰۱۷ 

 

داوران لیگ آنلاین ۲۰۱۷ 

Sven از لوکزامبورگ  جز ۴ فریستایلر برتر اروپا
Mikolaj  از لهستان قهرمان اروپا ۲۰۱۴ 
Charly از آرژانتین قهرمان جهان ۲۰۱۶ 

 

۴۶ فریستایلر از ۱۴ شهر ایران در این مسابقات لیگ آنلاین  برگزار می شود. 

 

 

 

 

برای دیدن لیگ ۲۰۱۶ برو این لینک کلیک کنید.