استیج اول لیگ آنلاین ایران ۲۰۱۷

League 1  Professional
Judges : Sven – Mikolaj – Charly

Result of Stage 1 – League 1
نتایج جداگانه داوران  و نتایج کامل استیج اول لیگ ۱ :

 
 

League 1  Professional – Videos

 

————————–

League 2 – Rookies

Judge : Ahmadreza – Esimo – Yassin

 

نتایج جداگانه داوران  و نتایج کامل استیج اول لیگ ۱ :

 

– AVED – GENARO – ADRIAN – they have not video