استیج دوم لیگ آنلاین ایران ۲۰۱۷

  League 1  Professional
Stage II
Judges : Sven – Mikolaj – Charly

 

نتایج کامل استیج دوم لیگ یک

 

 

LEAGUE 1 – PROFESSIONAL 

———————————————————–

LEAGUE 2 – ROOKIES
JUDGE : AHMADREZA – ESIMO – YASSIN

 

نتایج لیگ دوم 

 

ویدیو های لیگ دوم