آموزش فوتبال نمایشی

۱- آموزش روپایی

۲- آموزش دریبلینگ حرکت v :

۳- آموزش نگه داشتن توپ پشت گردن :

۴- آموزش دریبل رونالدینهو :

۵- آموزش رد کردن پا به دور توپ یا ATW

۶- آموزش حرکات پایه ای روی سر

۷- آموزش دریبل نیمار

۸- آموزش شوت جهشی موجی رونالدو

۹- آموزش دو بار رد کردن پا به دور توپ


۱۰ -آموزش سر توپ و دریبل جدید ( Fake Rabona )

۱۱- آموزش سر توپ با ترساندن حریف

 

۱۲- آموزش دریبل جذاب آکا – Air Akka

۱۳- آموزش روپایی نشسته

۱۴- آموزش کراس اور Cross Over

۱۵- آموزش حرکت ایکس

۱۶- آموزش پشت پایی زدن

 

۱- موزش های دیگر بزودی گذاشته خواهد شد. شما میتوانید با دنبال کردن آقای احمدرضا از طریق تلگرامشان یا اینستاگرام کار های ایشان را دنبال کنید.
تلگرام : TELERGRAM.ME/AHMADREZAFS و یا با ایدی @AhmadrezaFS
اینستاگرام : INSTAGRAM.COM/AHMADREZAFS , و یا با ایدی @AhmadrezaFS