اطلاعیه انتخابی مسابقات کشوری ۲۰۱۷

<h4 class=”Koodak”>اطلاعیه انتخابی مسابقات کشوری:
هر شرکت کننده باید ۳۰ الی ۳۵ ثانیه از حرکات خود با توپ را به این آیدی بفرستد. @persianball
۳۲ ویدیو برتر انتخاب میشود و وارد مسابقات نهایی خواهند شد.
مهلت ارسال ویدیو تا ۱۸ شهریور
بدیهی هست هرکسی تا این تاریخ فیلم نفرستد نمیتواند در مسابقات کشوری حضور داشته باشد.
<a href=”http://persianball.ir/wp-content/uploads/2017/09/photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۲_۱۳-۵۷-۲۲.jpg”><img class=”aligncenter wp-image-2166 size-large” src=”http://persianball.ir/wp-content/uploads/2017/09/photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۲_۱۳-۵۷-۲۲-۸۸۵×۱۰۲۴٫jpg” alt=”” width=”654″ height=”757″></a></h4>