لیگ نوتاچ ایران ۲۰۱۷

نفرات برتر ایران در یک ماه رقابت مشخص شدند
نوتاچ به رد کردن پا به دور توپ بدون توقف و روپایی اضافه گفته می شود

۱- سعید حمید زاده از تهران رکورد ۶۲
۲- محمد تاجیکی از تهران رکورد ۵۴
۳- احمدرضا از تهران رکورد ۵۱
ویدیو در کانال تلگرامی 
https://t.me/notouch17 
می باشد.

لیگ نوتاچ پارسا ل بالاترین رکورد را  با ۴۰ نوتاچ بود که احمدرضا آن را زد. امسال با رکورد شکنی سعید همراه بود. با ۲۴ نوتاچ بیشتر رکورد ایران را به ۶۴ ارتقا داد