شگفت انگیز ترین حرکات با توپ ۲۰۱۵

جدیدترین ویدیویی که توسط TekNeek در حین مسابقات جهانی سوپربال چک ۲۰۱۵ ساخنته شده است . هر فریستایلر سعی بر زدن حرکت اورجینال خود در این ویدیو هستند.