گلچین حرکات فوتبال نمایشی ماه سپتامبر ۲۰۱۵

از آنجاییکه نزدیک به مسابقات قهرمانی فوتبال نمایشی ایران هست این ویدیو میتواند بهترین انگیزه برای تمرین بیشتر باشد. این ویدیو که به همت انجمن freestylerank  جمع آوری شده است میتوانیدآن را مشاهده کنید.

freestyle rank یک انجمن فریستایلری است که هر ماه با گزینش بهترین حرکت های فریستایل و جمع کردن آن در یک ویدیو شهرت پیدا کرده است.