حمایت فدراسیون آسیا از مسابقات لیگ فوتبال نمایشی ایران

مسابقات لیگ فوتبال نمایشی ایران با حمایت و هماهنگی فدراسیون آسیا در یک بهمن برگزار می شود و تا ۲۰ اسفند ادامه پیدا می کند.

Untitled 442