post

تمام فیلم های مسابقات قهرمانی فوتبال نمایشی ایران ۲۰۱۵

برای دیدن کامل لیست ویدیو ها بر روی   فیلم مسابقات فوتبال نمایشی ایران ۲۰۱۵ کلیک کنید

iffc 16 iffc 13

 

۱۶ نفر برتر فریستایل فوتبال ایران در ۲۰۱۵

نفرات برتر اولین دوره مسابقات فوتبال نمایشی ایران که در فدراسیون جهانی ثبت شده است
۱۶ فریستایلر از ۶  شهر   تهران ، بندرعباس ، کردستان ، اصفهان ، یزد و خوزستان شرکت کرده اند.
این مسابقات با کوشش پرشین بال و ارت فوتبال در اصفهان برگزار گردید.