مسابقات سوپربال

ویدیو مسابقه : این ویدیو یکی از کلاس های درس برای فریستایلران ایرانی و برای چیدن ست هاشون و انجام حرکات برای بردن یک فریستایلر قوی

عکسهای مسابقه ردبول چین از احمدرضا

https://instagram.com/ahmadrezafs