نتایج نهایی لیگ فوتبال نمایشی ایران ۲۰۱۶

photo_2016-03-19_01-24-07

photo_2016-03-19_01-23-57

نتایج نهایی لیگ فوتبال نمایشی ایران
رتبه اول با ۱۰۸ امتیاز AhmadrezaFS
دوم با ۱۰۵ امتیاز Esimo
سوم با ۹۹ امتیاز Yassin