نتایج مسابقات سوپربال ۲۰۱۶

14068155_1339651742729664_2145775072879596289_n

قهرمانی جهان سال ۲۰۱۶

۱- Erland – Norway
۲- Tobias – Norway
۳- Kalldof – sweden
۴- Brynjar – norway


نتیجه بانوان قهرمانی جهان ۲۰۱۶
۱- KALINA – POLAND
۲-LUCIA – SLOVAKIA
۳-CAIT – USA
۴- JASMIN – HOLLAND


قهرمان روتین دونفره : ERLAND AND BRYNJAR    برادران فاگرلی

قهرمان روتین یک نفره : Gautier  برای ششمین بار متوالی


آیتم های دیگر سوپربال
IRON MAN : JAERO ( MEXICO
CHALLENGE : LUCA ( ITALY
Sick3 : Pavlinoff (Russia
Showflow: ERLAND ( Norway