۱۶ نفر برتر فریستایل فوتبال ایران در ۲۰۱۵

نفرات برتر اولین دوره مسابقات فوتبال نمایشی ایران که در فدراسیون جهانی ثبت شده است
۱۶ فریستایلر از ۶  شهر   تهران ، بندرعباس ، کردستان ، اصفهان ، یزد و خوزستان شرکت کرده اند.
این مسابقات با کوشش پرشین بال و ارت فوتبال در اصفهان برگزار گردید.

گلچین حرکات فوتبال نمایشی ماه سپتامبر ۲۰۱۵

از آنجاییکه نزدیک به مسابقات قهرمانی فوتبال نمایشی ایران هست این ویدیو میتواند بهترین انگیزه برای تمرین بیشتر باشد. این ویدیو که به همت انجمن freestylerank  جمع آوری شده است میتوانیدآن را مشاهده کنید.

freestyle rank یک انجمن فریستایلری است که هر ماه با گزینش بهترین حرکت های فریستایل و جمع کردن آن در یک ویدیو شهرت پیدا کرده است.

عکسبرداری از هنرجویان مدرسه فوتبال نمایشی