فریستایلر ها ی کشور های دیگر خواستار لیگ فوتبال نمایشی مانند لیگ ایران است

 

 وقتی که بقیه فریستایلر ها ی کشور های دیگه دلشون لیگ فوتبال نمایشی بخواد !! :))
خیلی خوشحالیم که این کارو آغاز کرده ایم.
به امید پیشرفت روز به روز فریستایل فوتبال ایران !!!

Untitled 474